Mürselât Sûresi(77) 33. Ayet


33 / 50


# Meal Ayet
Arapça كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌۜ
Türkçe Okunuşu * Ke-ennehu cimâletun sufr(un)
1. Ömer Çelik Meali Sarı erkek deve sürüleri gibi dağılan kıvılcımlar.
2. Diyanet Vakfı Meali Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.
3. Diyanet İşleri (Eski) Meali 32,33. O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir, konak gibi de büyüktür.
4. Diyanet İşleri (Yeni) Meali Bunlar sanki birer kızıl devedir.
5. Elmalılı Hamdi Yazır Meali Sanki o kıvılcımlar, sarı sarı (erkek deve sürüleridir).
6. Elmalılı Meali (Orjinal) Meali Sanki sarı sarı hopalar gibi
7. Hasan Basri Çantay Meali Herbiri sanki sarı sarı erkek develerdir.
8. Hayrat Neşriyat Meali Sanki o (sıçrayan kıvılcımlar, peşpeşe gelen) sarı develer gibidir.
9. Ali Fikri Yavuz Meali (Renk ve çokluk bakımından) sanki o kıvılcımlar, sarı deve sürüleri...
10. Ömer Nasuhi Bilmen Meali Sanki o birer sarı erkek develerdir.
11. Ümit Şimşek Meali O kıvılcımlar sanki sarı deve sürüsüdür.
12. Yusuf Ali (English) Meali "As if there were (a string of) yellow camels (marching swiftly)."
Sadece meal okumak ile Kur'ân-ı Kerim'in bir çok âyetinin anlaşılması mümkün değildir. Mutlaka bir tefsire başvurulması gerekir.
Mürselât Sûresi 33. ayetinin tefsiri için tıklayınız
* Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için sitemize eklenmiştir.


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/oruc-ile-ilgili-ayetler-190942-m.jpg
Oruç ile İlgili Ayetler

Oruç, İslâm dîninin beş şartından biri olan, imsaktan güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma şeklindeki ibadettir. Akıllı, bu ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/allah-korkusu-ile-ilgili-ayetler-190864-m.jpg
Allah Korkusu ile İlgili Ayetler

ALLAH KORKUSU İLE İLGİLİ AYETLER “Sadece benden korkun.” Bakara sûresi (2), 40 Âyetin tamamının anlamı şöyledir: “Ey İsrâiloğulları! Size v ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/infitar-suresi-6---8-ayetler-ne-anlatiyor-190888-m.jpg
İnfitar Suresi 6 - 8 Ayetler Ne Anlatıyor?

Rabbimiz soruyor, bu ana karnındaki duruma döndürüyor. Onu tefekküre dâvet ediyor: “Ey insan!..” (diyor.) “…Seni şekilsizlikten en güzel şekilde bi ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/tur-suresinin-fazileti-190879-m.jpg
Tur Suresinin Fazileti

Tûr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 49 âyettir. İsminin 1. âyette geçip dağ mânasına gelen ve hususiyle Hz. Mûsâ’nın (a.s.) Allah Teâlâ ile konuştuğu ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/bozgunculuk-ile-ilgili-ayetler-190847-m.jpg
Bozgunculuk ile İlgili Ayetler

Bozgunculuk kelimesi dini literatürde, “yeryüzünde fitne, fesat ve karışıklık çıkarmak; zulüm ve taşkınlık yaparak haddi aşmak” anlamına gelir. BOZGU ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/zariyat-suresinin-fazileti-190846-m.jpg
Zariyat Suresinin Fazileti

Zâriyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. İsmini, 1. âyette geçen ve “tozu toprağı savuran rüzgârlar” mânasına gelen اَلذَّارِيَاتُ (zâriyât ...