Kur'an-ı Kerim Konu Fihristi


A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ayetleri görmek için konunun üzerini tıklayınız.
Konu Ayet Sayısı
A'râf ve A'râf halkı
2
Abdest
2
ACİZLİK-ACİZ BIRAKMAK
18
AÇIĞA ÇIKMAK-ÇIKARMAK
8
AÇIĞA VURMAK
26
Açlık
7
Ad Kavmi
21
Adak
5
Adalet
32
ADALET-ADİL OLMAK
31
Adaletli hakimler
5
Adam Öldürmek
8
Adam Öldürmenin Cezası
2
ADAM-ADAMLAR
34
ADAŞ
2
Adem (AS)
23
Âdem ile şeytan
9
Âdem'in iki oğlu
2
Âdem'in ilmi
1
Âdem'in tevbesi
1
Âdem'in yaratılışı
15
ADEMOĞULLARI
5
Adet Görme
1
ADIM
7
Affetmek
46
AĞAÇ
31
AĞAÇ KURDU
1
AĞIL
1
AĞLAMAK
7
AHALİ
2
Ahde Vefa
43
AHİD-ANLAŞMA
45
AHİRET
134
Ahiret Günü
185
Ahirete hazırlık
6
Ahirete iman
24
Ahiretin dehşeti
1
Ahiretin vukuunda şüphe yoktur
1
Ahirette bütün sırlar açığa çıkar
1
Ahirette emir Allah'a aittir
1
Ahirette herkese yaptığının karşılığı eksiksiz verilir
1
Ahirette insan ölümsüzdür
1
Ahirette mes'ut ve bedbaht yüzler
7
Ahirette pişmanlık fayda vermez
1
Ahirette uzuvlar şahitlik eder
2
Ahirette zalimlerin mazeretleri geçersizdir
1
Ahirette zulüm yoktur
2
Ahlak
28
Ahlak Örneği İnsanlar
2
Ahlaki Emir ve Vazifeler
9
Ahlaki Faziletler
2
Ahlaki Yasaklar
7
Ahmed (AS)
1
Aile
86
Aile Ahlakı
5
Aile Reisinin Sorumluluğu
3
Aile Sevgi ve Huzur Yuvasıdır
1
Ailede Barış
1
Akıl
82
Akıl sahipleri
18
Akıl yürütmeyi öğütleyen ayetler
49
Akit
6
Akraba
41
Akrabalık Bağları
15
ALAK
5
ALAMET
2
ALAY
42
Alay Etmek
2
Alçak Gönüllülük
4
ALÇALTMAK
6
ALDANIŞ
3
Aldanmak
5
ALDATICI
2
Aldatmak
3
ALDATMAK-ALDATILMAK
18
ALEMLER
66
ALEV
12
ALIKOYMAK
51
ALIN
4
ALİMLER
3
Allah birdir (vahdâniyet)
44
Allah dilediğini yapar (irade)
14
Allah diridir (Hayat)
4
Allah dirilten ve öldürendir
1
Allah dostları
2
Allah ebedîdir (Baka)
5
Allah ezelîdir (Kıdem)
2
Allah gaybı bilendir
3
Allah gaybı ve Şehadeti bilendir
10
Allah gerçek hükümrandır
1
Allah her şeyi bilir (ilim)
49
Allah her şeyi görür (Basar)
26
Allah her şeyi işitir (Semi')
33
Allah herkesin maişetini taksim etmiştir
1
Allah hiçbir şeye benzemez
5
Allah ile olan ahitlerini bozanlar
1
Allah katında zaman
1
Allah kendiliğinden vardır
1
Allah Korkusu
83
Allah Sevgisi
10
Allah söz söyler (Kelâm)
8
Allah üç değildir
1
Allah vardır (Vücud)
11
Allah ve Peygamber düşmanları, yakın akraba bile olsa, dost edinilmez
2
Allah ve Peygamber sevgisi
1
Allah ve Resûlü mutlaka galip gelecektir
1
Allah ve Resûlüne itaat
15
Allah ve Resûlüne saygı
1
Allah yaratıcıdır
31
Allah zalim değildir
6
Allah zayıfların yardımcısıdır
1
Allah, gizleneni de açığa vurulanı da bilir
4
Allah, gizliyi de âşikârı da bilir
4
Allah, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir
1
Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı
7
Allah, gözetleyicidir
1
Allah, gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizlediğini bilir
1
Allah, hakimler hakimidir
1
Allah, her an yaratma halindedir
1
Allah, her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır
1
Allah, insanlara hayır ve şerri tanıtmıştır
2
Allah, insanlara zulmetmez
4
Allah, insanları boşuna yaratmamıştır
1
Allah, kimseye zulmetmez
3
Allah, kolaylık diler
1
Allah, kullarına çok lütufkârdır
1
Allah, müminlerin dostudur
2
Allah, nûrunu tamamlayacaktır
2
Allah, peygamberlerden söz almıştır
1
Allah, Resûlünü himaye etmiştir
15
Allah, vâdinden dönmez
3
Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz
1
Allah'a, hiçbir iyilik veya kötülük gizli kalmaz
1
Allah'ın adaleti
1
Allah'ın dini
2
Allah'ın fiilleri
1
Allah'ın güzel isimleri
5
Allah'ın her şeye gücü yeter (Kudret)
50
Allah'ın ilmi yazmakla bitmez
1
Allah'ın indirdiği ile hükmetmek
4
Allah'ın insana yakınlığı
1
Allah'ın insanlara lütuf ve ikramı
60
Allah'ın insanlara müsamahası
1
Allah'ın laneti
2
Allah'ın mağfireti ve azabı
1
Allah'ın mağfiretinin genişliği
2
Allah'ın mümin mücâhidlere yardımı
3
Allah'ın nimetleri sayılamaz
2
Allah'ın rahmet ve mağfireti
2
Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır
2
Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez
2
Allah'ın sevdiği millet nasıl olmalıdır
2
Allah'ın sünnetinde (kanununda) değişiklik görülmez
5
Allah'ın vâdi haktır
2
Allah'In varlığının delilleri
47
Allah'ın yarattıklarında Uyumsuzluk yoktur
2
Allah'ın yardımı
5
Allah'ın yardımına lâyık olanlar
2
Allah'tan ilim istemek
1
Allah'tan baflkası için gizli kalan bilgiler
1
Allah'tan baskasının bilgisi sınırlıdır
7
Allah’a Teslimiyet
8
Allah’a Tevekkül
7
Allah’ın Birliği
172
Allah’ın Bize Yakınlığı
1
Allah’ın Emirleri
27
Allah’ın Fazlı
81
Allah’ın Kudreti
320
Allah’ın Nuru
3
Allah’ın Sıfatları
122
Allah’ın Varlığı
23
Allah’ın Veli Kulları
6
ALLAHI ANMAK
6
ALLAHIN İNSANLARA YAKINLIĞI
9
ALLAHIN RIZASI
25
ALTIN
7
AMCA
2
AMEL
114
Amel Defteri
24
Amel defteri arkalarından verilenler
2
Amel defteri sağ yanından verilenler
5
Amel defteri sol yanından verilenler
2
Amel Terazisi
9
Amelsiz İlim
1
Ana Babaya İtaat
6
Ana Babaya Ne Zaman İtaat Edilmez
2
ANAHTAR
5
Andlaşma
15
ANLAŞMAZLIK
17
ANTLAŞMA
8
Antlaşmayı bozmamak
5
ARA BULMA
6
Arabulma
2
ARAF
3
Arafat
5
ARAPÇA
11
Araplar
41
ARAZİ
1
Arfl'a Allah'ın hükümran olması
5
ARI
2
ARİM SELİ
1
ARKADAŞ
18
ARMAĞAN
21
ARSLAN
2
Arş
25
ARŞ (KÜRSÜ)
22
Arş'ı yüklenen melekler
2
Arş'ın sahibi Allah'tır
2
ARZ
9
Ashab-I Kehf
18
Ashâb-ı Kiram
5
ASHAB-I MEŞ´EME
1
ASHAB-I MEYMENE
1
ASHAB-I UHDUD
5
ASHAB-I YEMİN
2
ASKER
7
ASMA
1
ASTAR
1
AŞIRILIK
1
AŞİRET
4
AT
6
At Beslemek
1
ATALAR
45
ATEŞ
166
Atlar
6
ATLAS
4
AV
6
Av ve Avcılık
7
AVCI
1
AVUÇ
5
AY
17
Ay, belirli bir vakte kadar seyreder
8
Ay, ışığını güneşten alır
1
Ay'ın yaratıcısı
3
Ay'ın yaratılışı
2
AYAĞIN KAYMASI
2
AYAKKABI
1
Aybaşı Hali
1
Azer
1
AZGIN
36
Azgınlık
4
AZIK
1
AZİZ
2

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2020/10/kuranin-cazibesine-kapilan-musrikler-174388.jpg
Kur’an’ın Cazibesine Kapılan Müşrikler

Kur’an’ın hârikulâde üslûbu, her seviyedeki insanı tesiri altına almış ve onları kendisine hayran bırakmıştır. İnanan da inanmayan da onun câzibesine ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2019/05/kabir_azab_1-702x336.jpg
Tebareke (Mülk) Suresi Arapça Türkçe Okunuşu ve Meali

Mülk sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen اَلْمُلْكُ (mülk) kelimesinden alır. تَبَارَكَ (tebâreke) kelimesiyle ba ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2020/10/quotey-iman-edenler-yahudileri-ve-hiristiyanlari-dost-edinmeyinquot-ayeti-maide-51-174334.jpg
"Ey İman Edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları Dost Edinmeyin" Ayeti (Maide 51)

Mâide sûresi müslümanların dinî, içtimaî, iktisadî ve siyasî hayatlarını tanzim eden pek çok düzenlemelere yer veren mühim sûrelerden biridir. Bu açıd ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2020/10/faiz-ile-ilgili-ayetler-174321.jpg
Faiz ile İlgili Ayetler

Bakara suresinde şöyle buyrulmaktadır: Faiz yiyenler (kıyâmet günü mezarlarından) ancak şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onl ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2020/10/faizi-yasaklayan-ayetler-174304.jpeg
Faizi Yasaklayan Ayetler

Bakara suresinde şöyle buyrulmaktadır: Faiz yiyenler (kıyâmet günü mezarlarından) ancak şeytan çarpmış kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onl ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2020/10/kulhuvallahu-ehad-suresi-ve-anlami---kulhuvallahu-ehad-suresi-turkcesi-arapca-oku-dinle-anlami-ve-fazileti-174264.jpg
Kulhüvallahü Ehad Suresi ve Anlamı - Kulhüvallahü Ehad Suresi Türkçesi, Arapça Oku, Dinle, Anlamı ve Fazileti

İhlâs sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 4 âyettir. İsmini, İslâm dininin esasını teşkil eden tevhîd akîdesinin veciz bir ifadesi olan “İhlâs” sözünde al ...