Fâtır Sûresi(35) 26. Ayet


26 / 45


# Meal Ayet
Arapça ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرِ۟
Türkçe Okunuşu * Śumme eḣażtu-lleżîne keferû(s) fekeyfe kâne nekîr(i)
1. Ömer Çelik Meali Sonra ben o kâfirleri azabımla kıskıvrak yakaladım. Görsünler bakalım, beni inkâr etmek nasıl oluyormuş!
2. Diyanet Vakfı Meali Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!
3. Diyanet İşleri (Eski) Meali Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?
4. Diyanet İşleri (Yeni) Meali Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!
5. Elmalılı Hamdi Yazır Meali Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?
6. Elmalılı Meali (Orjinal) Meali Sonra ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o vakıt inkârım nasıl oldu?
7. Hasan Basri Çantay Meali Sonra ben o küfredenleri tutub yakaladım. (Bak) benim inkârım da nice imiş!.
8. Hayrat Neşriyat Meali Sonra inkâr edenleri yakalayıverdim; artık beni inkâr etmek nasıl imiş (gördüler)!
9. Ali Fikri Yavuz Meali Sonra (peygamberleri ve kitabları) inkâr edenleri yakalayıp cezalandırdım. (Bak, imansızlara) azap edişim nasıl oldu!...
10. Ömer Nasuhi Bilmen Meali Sonra Ben o küfredenleri tutup yakaladım, artık Benim (onlar hakkındaki) ukubetim nasıl oldu? (bir düşünülsün).
11. Ümit Şimşek Meali Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr?
12. Yusuf Ali (English) Meali In the end did I punish those who rejected Faith: and how (terrible) was My rejection (of them)!
Sadece meal okumak ile Kur'ân-ı Kerim'in bir çok âyetinin anlaşılması mümkün değildir. Mutlaka bir tefsire başvurulması gerekir.
Fâtır Sûresi 26. ayetinin tefsiri için tıklayınız
* Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için sitemize eklenmiştir.


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/infitar-suresi-6---8-ayetler-ne-anlatiyor-190888-m.jpg
İnfitar Suresi 6 - 8 Ayetler Ne Anlatıyor?

Rabbimiz soruyor, bu ana karnındaki duruma döndürüyor. Onu tefekküre dâvet ediyor: “Ey insan!..” (diyor.) “…Seni şekilsizlikten en güzel şekilde bi ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/tur-suresinin-fazileti-190879-m.jpg
Tur Suresinin Fazileti

Tûr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 49 âyettir. İsminin 1. âyette geçip dağ mânasına gelen ve hususiyle Hz. Mûsâ’nın (a.s.) Allah Teâlâ ile konuştuğu ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/allah-korkusu-ile-ilgili-ayetler-190864.jpg
Allah Korkusu ile İlgili Ayetler

ALLAH KORKUSU İLE İLGİLİ AYETLER “Sadece benden korkun.” Bakara sûresi (2), 40 Âyetin tamamının anlamı şöyledir: “Ey İsrâiloğulları! Size ver ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/bozgunculuk-ile-ilgili-ayetler-190847-m.jpg
Bozgunculuk ile İlgili Ayetler

Bozgunculuk kelimesi dini literatürde, “yeryüzünde fitne, fesat ve karışıklık çıkarmak; zulüm ve taşkınlık yaparak haddi aşmak” anlamına gelir. BOZGU ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/zariyat-suresinin-fazileti-190846-m.jpg
Zariyat Suresinin Fazileti

Zâriyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. İsmini, 1. âyette geçen ve “tozu toprağı savuran rüzgârlar” mânasına gelen اَلذَّارِيَاتُ (zâriyât ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/casiye-suresinin-fazileti-190783.jpg
Casiye Suresinin Fazileti

Câsiye sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 37 âyettir. İsmini, 28. âyette geçen ve kıyâmetin dehşetinden dizüstü çöken kimseleri anlatan اَلْجَاثِيَةُ (câ ...