A'lâ Sûresi(87) 16. Ayet


16 / 19


# Meal Ayet
Arapça بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۘ
Türkçe Okunuşu * Bel tu/śirûne-lhayâte-ddunyâ
1. Ömer Çelik Meali Fakat siz dünya hayatını âhirete tercih ediyorsunuz.
2. Diyanet Vakfı Meali 16, 17. Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
3. Diyanet İşleri (Eski) Meali Ama sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
4. Diyanet İşleri (Yeni) Meali Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
5. Elmalılı Hamdi Yazır Meali Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
6. Elmalılı Meali (Orjinal) Meali Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz
7. Hasan Basri Çantay Meali Belki siz dünyâ hayaatını (âhiretden) üstün tutarsınız.
8. Hayrat Neşriyat Meali Fakat (siz) dünya hayâtını üstün tutarsınız!
9. Ali Fikri Yavuz Meali Fakat (ey kâfirler!) siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz.
10. Ömer Nasuhi Bilmen Meali Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz.
11. Ümit Şimşek Meali Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
12. Yusuf Ali (English) Meali Day (behold), ye prefer the life of this world;
Sadece meal okumak ile Kur'ân-ı Kerim'in bir çok âyetinin anlaşılması mümkün değildir. Mutlaka bir tefsire başvurulması gerekir.
A'lâ Sûresi 16. ayetinin tefsiri için tıklayınız
* Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için sitemize eklenmiştir.


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/infitar-suresi-6---8-ayetler-ne-anlatiyor-190888-m.jpg
İnfitar Suresi 6 - 8 Ayetler Ne Anlatıyor?

Rabbimiz soruyor, bu ana karnındaki duruma döndürüyor. Onu tefekküre dâvet ediyor: “Ey insan!..” (diyor.) “…Seni şekilsizlikten en güzel şekilde bi ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/tur-suresinin-fazileti-190879-m.jpg
Tur Suresinin Fazileti

Tûr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 49 âyettir. İsminin 1. âyette geçip dağ mânasına gelen ve hususiyle Hz. Mûsâ’nın (a.s.) Allah Teâlâ ile konuştuğu ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/allah-korkusu-ile-ilgili-ayetler-190864.jpg
Allah Korkusu ile İlgili Ayetler

ALLAH KORKUSU İLE İLGİLİ AYETLER “Sadece benden korkun.” Bakara sûresi (2), 40 Âyetin tamamının anlamı şöyledir: “Ey İsrâiloğulları! Size ver ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/bozgunculuk-ile-ilgili-ayetler-190847-m.jpg
Bozgunculuk ile İlgili Ayetler

Bozgunculuk kelimesi dini literatürde, “yeryüzünde fitne, fesat ve karışıklık çıkarmak; zulüm ve taşkınlık yaparak haddi aşmak” anlamına gelir. BOZGU ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/zariyat-suresinin-fazileti-190846-m.jpg
Zariyat Suresinin Fazileti

Zâriyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. İsmini, 1. âyette geçen ve “tozu toprağı savuran rüzgârlar” mânasına gelen اَلذَّارِيَاتُ (zâriyât ...


https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2023/03/casiye-suresinin-fazileti-190783.jpg
Casiye Suresinin Fazileti

Câsiye sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 37 âyettir. İsmini, 28. âyette geçen ve kıyâmetin dehşetinden dizüstü çöken kimseleri anlatan اَلْجَاثِيَةُ (câ ...