SORU: Kur’an-ı Kerim’de kaç yerde cahiliye kelimesi geçmektedir?

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’de kaç yerde cahiliye 4 yerde cahiliye kelimesi geçmektedir:

  1. Âl-i İmrân 3/154: Zannu’l-cahiliyye (Cahiliye zannı),
  2. Fetih 48/26: Hamiyyetü’l-cahiliye (Cahiliyye taassubu)
  3. Ahzab 33/33: Teberrucül’l-cahiliye,
  4. Mâide 5/50: Hükmü’l-cahiliye (Cahiliyye hükmü)